Beste zwemmers, ouders van zwemmers,

Wij willen jullie graag wegwijs maken binnen onze vereniging en vervolgens bepaalde afspraken maken. Hierna enkele verduidelijkingen:

1) Lid worden of verlenging van lidmaatschap

Ieder nieuw lid krijgt drie gratis zwembeurten om zowel de zwemsport als de werking van onze vereniging te leren kennen. Na de gratis zwembeurten wordt gevraagd om het verschuldigde lidgeld te vereffenen.
Het lidgeld geldt altijd voor één jaar (van september tot eind juni). De toegang tot het zwembad tijdens de voorgestelde trainingen zijn gratis voor de leden. Buiten de voorziene zwemtrainingen is deze gratis toegang niet van toepassing (zwembad door de club afgehuurd voor de trainingen). Tijdens het zwemseizoen zijn er twee inschrijfmomenten. Van 1 januari tot 31 januari en van 1 september tot 20 september.
Het lidgeld voor een jaar bedraagt €180, voor het 2de lid binnen het gezin is het lidgeld € 170, voor het 3de lid € 160. Geen combo met after Nine en zwemschool.
De After Nine zwemmers betalen voor een jaar €120.
De zwemschool (Watergewenning, leren overleven en leren veilig zwemmen) bedraagt het lidgeld: € 80/lessenreeks van 7 weken – 45 min.
Mogen wij vragen om zo spoedig mogelijk het verschuldigde lidgeld door storting op de clubrekening te vereffenen
(Rekeningnummer BZV: BE16 0689 4835 4374),
met duidelijke vermelding van naam en voornaam van het lid.
Hiermee wordt het lidmaatschap verlengd met één jaar en opnieuw verzekerd.
Bij de inschrijving verklaart de zwemmer of indien de zwemmer -18 jaar, zijn ouders of voogd, dat hij/zij de nodige fysische en medische geschiktheid heeft om de zwemsport te beoefenen.

2) Aanmelden bij aankomst

Bij het binnenkomen van het zwemcomplex meldt u zich aan bij de clubverantwoordelijke (penningmeester, secretaris of voorzitter) aan de inkom van het zwembad. Daar geef je je lidkaart af ter registratie van je aanwezigheid. Op de lidkaart komt er een stempel. Eventuele briefwisseling, mededelingen enz… worden je dan ook meegegeven.

3) Zwemtraining

Voor aanvang van zwemtraining
De zwemmers wachten in het zwembad (na het nemen van een douche) op de bank tot één van de trainers toelating geeft het zwembad te betreden, zodat:

  • bij aanvang van eerste trainingsuurtje, dat er toezicht van één of meerdere trainers rondom het zwembad is
  • bij overgang van het ene zwemuurtje naar het andere, dat de nog aan het zwemmen leden niet worden gestoord en dat voor de nieuwsgierige zwemmers van het volgende uurtje de beperkte ruimte rondom het zwembad niet onnodig bezetten (vlotte doorgang)
  • ook wordt er niet meer toegelaten dat de wachtende zwemmers, zich langdurig staan te douchen onder de warme douches ( wat niet milieubesparend is en een erg koud gevoel geeft bij het zich begeven in het koudere badwater)
    Aanvang zwemtraining
    De zwemmers begeven zich (niet lopend) naar hun zwembaan bij hun respectievelijke trainer. Eigen initiatief van verwisselen van zwembaan of zwem-uur is niet toegelaten, enkel mits instemming van de betreffende trainers.

De ouders vergezellen hun kind tot aan de kleedkamer.
Aan de ouders wordt gevraagd zich niet voorbij de douche te begeven.
Laat ons hieromtrent duidelijk zijn : de ouders komen NIET mee met hun kinderen in het zwembad, uiterst tot de douche. Alle inlichtingen kunnen ofwel aan de clubverantwoordelijke aan de inkom ofwel aan de hoofdtrainers worden gevraagd.
Voor het overige vragen wij aan onze zwemmers het nodige respect te hebben, zowel tegenover hun trainers, het personeel van het zwembad en elkaar.

Tijdens de zwemtraining:
Tijdens de training worden de aanbevelingen van de trainer – hoofdtrainer en/of de redder opgevolgd.
Indien een zwemmer naar het toilet dient te gaan, wordt dit eerst aan de trainer gevraagd.
Bij het vroegtijdig beëindigen van de training (niet goed voelen, op vraag van de ouders, enz…) wordt dit voor de training gemeld aan de verantwoordelijke trainer en/of de clubverantwoordelijke aan de inkom van het zwembad.

Na de zwemtraining:
Na de training blijft men zich niet onnodig ophouden zowel
• in de douches
• in de kleedruimtes.
Gevonden voorwerpen in de douches – kleedruimtes of –hokjes worden aan de clubverantwoordelijke aan de inkom of aan de kassa van het zwembad afgegeven.

4) Te dragen zwemkledij

Zoals in de meeste zwembaden zijn het zwemmen met lange shorts, ondergoed of strings niet toegelaten.

Gezien je bij onze club komt om te zwemmen, spreekt het voor zichzelf dat je op training een zwembroek of zwempak, zwembrilletje draagt.

Het is verplicht om tijdens de zwemtrainingen en de wedstrijden een badmuts te dragen. Dit heeft meerdere redenen. Zo draagt het bij aan de hygiëne van het zwembad alsook aan de persoonlijke hygiëne. Daarnaast komt het de zwemprestaties alleen maar ten goed en vergroot het gevoel van teamspirit.

Oorbellen, halskettingen of andere sieraden worden niet gedragen tijdens het zwemmen. Kauwgom, snoep of dergelijke is eveneens uit den boze.

Er worden door de zwemmers geen sporttassen, plastiekzakken of dergelijke meegenomen rondom het zwembad (hygiëne). Eventueel kan een zak of tas gedeponeerd worden op de voorziene zitbanken.

5) Kleedruimten

Als zwemclub hebben we gezamenlijke kleedkamers ter beschikking.
De meisjes van het eerste uur kunnen zich omkleden in kleedkamer 1, de jongens in kleedkamer a en f. De meisjes van het tweede uur kunnen zich omkleden in kleedkamer 2, de jongens in kleedkamer x. Alle kleedkamers worden afgesloten tijdens de trainingen.

De trainers zorgen ervoor dat alle sleutels op de deur zitten, de laatste leden die zich in de kleedkamer bevinden, brengen de sleutel mee en geven die af aan Cindy of Xenia.

Het zwembad en de kleedruimtes dienen in goede orde worden gehouden. Bij veroorzaken van om het eender welke schade, zal deze verhaald worden bij de veroorzaker of diens ouders.
Zowel de verantwoordelijke van het zwembad als onze zwemvereniging kan niet aansprakelijk gesteld worden voor diefstal – verlies of beschadiging van je persoonlijke zaken.
Elke zwemmer(ster) is verantwoordelijk voor zijn eigen zwemmateriaal (zoals zwempak, handdoek, zwembrilletje, enz…) welke hij/zij meebrengt naar het zwembad.
Wie toch gebruik maakt van de individuele kleedhokjes dient:
• na zich te hebben omgekleed, alle kledij op te bergen in een kleerkastje (0,50 euro nodig om kastje te sluiten)
• beide deuren van het kleerhokje te ontgrendelen
Verder houdt geen enkele zwemmer zich op in zowel de grote kleedruimte als in de kleine individuele kleedhokjes – in de gangen tussen de kleedkastjes of in de douches. Er wordt niet gelopen of uitbundig lawaai gemaakt.

6) Allerlei

U wordt verzocht regelmatig, het infobord in de inkomhal, e-mails en de facebookpagina te raadplegen voor club-info. Vragen mogen steeds gemaild worden naar ons email adres secretaris@bzv.be
Ouders of verantwoordelijken worden verzocht hun kinderen in de inkomhal/cafetaria op te wachten.
De vereniging kan in geen enkel geval verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurtenissen op weg van of naar het zwembad. De kinderen dienen door de ouders of verantwoordelijken naar de inkomhal van het zwembad gebracht en afgehaald te worden.

Namens het bestuur,

Sharon Bocher      Joaniek Lammertyn       Manu Dubois
(voorzitter)            (secretaris)                       (penningmeester)