Etienne Van Audenaerde:

Geschiedenis van het “Kanaalzwemmen” :

Op 24 augustus 1875 dook Captain Matthew Webb in Dover van de pier, ingesmeerd met walvisvet, en zwom in 21h45 naar Frankrijk. Het was z’n 2de poging die hij ondernam, en die hem kroonde als de 1ste mens die het “Kanaal” overzwom. Tijdens een ontvangst ter ere van dit exploot, verklaarde de Burgemeester van Dover : ik durf te beweren, dat ik niet geloof dat ooit iemand in de toekomst deze prestatie zal evenaren. Hij kreeg geen gelijk, toch zou het nog 38 jaar duren eer dit gebeurde. Matthew Webb heeft dit zelf niet kunnen beleven. Hij verdronk bij een poging om de stroomversnellingen van de Niagarawatervallen over te zwemmen in 1883.

Sinds 1875 zijn er circa 2500 pogingen geweest waarvan een 200 succesvol ( 1 op 12 ). Maar welke nu de gemakkelijkste , of de minst moeilijke zwemroute is, starten vanuit Engeland of Frankrijk? Die meningen zijn verdeeld. Ieder zwemmer denkt de beste weg te hebben gekozen voor hij begint . Nadien rijzen er vragen en twijfels. Eenvoudig omdat elke overtocht de grens van het menselijk uithoudingsvermogen opeist. Dit is ook de mening van Tom Hetzel, politieman uit New-York die hierover schreef : ….. het Kanaal overzwemmen is de beste psychologische test ….. je doet het helemaal alleen. Het maakt niet uit wie je bent. Er bestaat geen betere uitrusting die betere kansen biedt. Het is een sport die in meer dan 100 jaar geen corruptie heeft gekend . Het is je reinste avontuur !!!!!!

Enkele cijfertjes :

  • De jongste zwemmer was 12 jaar en de oudste zwemmer was 55 jaar
  • Grootste aantal pogingen : Amerikaan Jabes Wolffe (22 pogingen zonder succes)

Eén tragedie : De Brit Edward May in 1954 – Alléén gestart zonder begeleiding. Een opgepompte autobinnenband aan de pols. ’s Anderendaags werd de band opgepikt midden het Kanaal . May was verdronken en spoelde 3 weken later aan in Nederland.

Grootste probleem voor alle zwemmers :

De “koude” iets waar ondergetekende ook mee te kampen had. Velen onderschatten dit probleem, en moeten hun poging staken door verstijving van de ledematen, zoals Peter Frost (what’s in a name !!!) in 1963, die totaal uitgeput in de branding van het water ter hoogte van Dover, de kracht niet meer kon opbrengen om eruit te kruipen , en dit na 22 uren zwemmen . De poging werd dan ook als niet geslaagd genoteerd en dit op nog geen 50 meter van z’n einddoel, na 56 kilometer zwemmen.

Van waar het koude water ?? Toen ik op 02 augustus 1975 m’n overtocht deed, hebben er 357 tankers mij moeten dwarsen . Van west naar oost en omgekeerd. Iedereen die reeds een overtocht met een overzetboot naar Engeland heeft meegemaakt, weet dat achter de boot een kilometer witte sliert te zien is. Dit is het roerwater die door de schroeven naar boven getrokken word . En dit is ijskoud water !! Men zwemt in circa 15/17 graden, en men komt van de ene meter in de andere in de “witte strook” waar het maar maximum “drie” graden is. En dat doet pijn aan de schouders, vandaar ook mijn probleem .

Waarom het Kanaal overzwemmen ?

Dit is de vraag die velen zich stellen. Dit is normaal, gezien het in onze materialistische maatschappij, op heden bijna ondenkbaar is geworden, om zonder financieel oogmerk een prestatie te leveren die maandenlange voorbereiding en intensieve training vereisen . Neen, het antwoord moet zeker niet gezocht worden in de richting van financiele compensaties . Integendeel !! Het was, is, en zal in de toekomst steeds een UITDAGING blijven van een stuk wilde natuur, die er een zwemmer zal toe aanzetten, zich voor te bereiden om een poging te doen om het Kanaal over te zwemmen . Dit was voor mij ook een levensdoel !! Ik was als jonge knaap begeesterd door het lange afstand zwemmen. Op 12 jarige leeftijd deed ik reeds met succes mee aan bv Damme-Brugge . Toen voormalig hoofdredder Henri Meesschaert me als jonge knaap zei dat ik later het Kanaal moest overzwemmen, gezien mijn grote uithouding, is dit steeds door mij geest blijven spoken . Door toedoen van m’n broer Danny, die alle administratie, en logistiek op zich nam, werd m’n droom op 02 augustus 1975 gerealiseerd .

In het lange afstand zwemmen , wordt het Kanaal aanzien als de hardste, doch tevens de meest aantrekkelijke wedstrijd ter wereld. Elk jaar komen dan ook uit alle hoeken van de wereld, de beste afstand zwemmers, vrouwen en mannen, naar het Nauw van Cales (The British Channel) om een poging te wagen. Om één van die circa 200 zwemmers te worden, die er in ruim 125 jaar tijd in slaagden om het Kanaal te bedwingen . En ik ben fier tot die beperkte kring te behoren, die de overtocht met succes hebben gemaakt. Statistisch gezien slaagt er maar 1 op 12 pogingen . Daarvoor heeft elke kandidaat-zwemmer dan ook alles ervoor over. Het opofferen van veel genoegens, dagelijkse training van uren in koud water, en soms in slechte weersomstandigheden. Een perfecte verzorging van de conditie , het overwinnen van twijfels omtrent eigen kunnen. Uzelf kunnen optillen als je verstijft van de koude zee, in het voorjaar, je kilometers moet trainen . Dit alles om je weerstand van het lichaam te verharden. De uren die je per dag in het water vertoefd. Zoals m’n vrouw Huguette eens zei : Ik leef meer met een vis, dan met een echtgenoot !!!! Al deze factoren dragen ertoe bij, het Kanaal aan te zien als uw vijand en uitdaagster in een duel !!! Bij voorbaar wetend, dat uw tegenstreefster een in vogelvlucht 35 km stuk zee is, die Engeland met Frankrijk verbind, boordevol onaangename verrassingen, die het uiterste van uw energie zullen opeisen. Ik geloof dat het Kanaal ook alle zwemmers die haar uitdagen , in Engeland of Frankrijk in het water stappen, en hopen die andere oever te bereiken, werkelijk haat . Ikzelf die het heb meegemaakt en beleefd , ben ervan overtuigd dat elke mens die erin slaagt als overwinnaar uit deze strijd te komen, een voet te zetten in Franse of Engelse kust, de uiterst dunne lijn die een menselijk of onmenselijke sportprestatie van elkaar scheiden, ver heeft overtroffen .

Het is alleen dank zij een perfecte conditie, een goede fysiek en een aangescherpt weerstandsvermogen dat men kan slagen en dergelijk avontuur. Het is één van de mooiste eigenschappen van de mens : DE VOLHARDING !!! die beslissend is of je al dan niet triomfator wordt in dit ongelijk duel van de kleine mens tegen een grote natuur .

Kanaalzwemmer nr.128 – Etienne VAN AUDENAERDE

 

Verslag:

Dit verslag werd samengesteld door m’n broer Danny Van Audenaerde. En heeft tot doel de lezer de indrukken over te brengen van o.a. spanning, vrees, moed, vertwijfeling en fierheid voor en tijdens de geslaagde kanaalovertocht van Etienne Van Audenaerde op 02 augustus 1975 van Cap-Griz-Nez (Frankrijk) tot Sandgate (Folkestone) in Engeland .

******

De notities werden tijdens deze fantastische sportprestatie chronologisch en in telegramstijl genoteerd. Wij wensen deze stijl in dit verslag te behouden, daar het allerminst in onze bedoeling ligt om een stuk proza te schrijven, doch enkel een cliché te zijn van de belevenissen van de personen die betrokken waren bij dit exclusief gebeuren .

Wat er ons toe aangezet heeft aan deze “onderneming” mede te werken, kan ieder die hierbij betrokken was voor zichzelf beantwoorden . Alleen het bewijs te hebben mogen meemaken, dat de grenzen van de menselijke mogelijkheden en prestaties ruim kunnen verplaatst worden, was voor ons één van die redenen. Allen hebben ertoe bijgedragen om de betoverende sfeer van echte vriendschap om en rond de vissersboot “ACCORD” F.E.22 tot een “unieke belevenis” te hebben gemaakt. Ik wens met dit verslag een indruk te geven van de “moeilijkste” doch tevens de “mooiste” dag van m’n leven .

Danny Van Audenaerde

******

In verslag vernoemde personen :

Etienne Van Audenaerde:  De zwemmer

Danny Van Audenaerde: organisator, broer van Etienne

Antoon Van Damme:  mede – organisator, de kalme psycholoog

Jan Van Opstal: dokter,  De eenzame natuurfan 100%

J-M De Meulemeester: vriend, de zeebonk : was 16h32 ziek

Roger Joye: cameraman, de rustbrenger, zeerob, coordinator, realisator, cameraman, kustlander

Bert Read: piloot, loodste Etienne naar “zijn” Folkestone

LALA:  Engelse matroos op de “Accord”, man met gouden oorbellen en zeemanskop

Jef Popelier: buurman van Etienne, leider van de supportersgroep

**********

D O N D E R D A G 31 juli 1975 :

19.17u- Start te Blankenberge met 4 auto’s – Iedereen zeer zenuwachtig ! Vooral Danny –  Gans de straat nam afscheid – 20 tal verpleegsters uit de kliniek wuiven mee. Ik had van de Fabiolakliniek kindervoeding meegekregen (Sustagen)

22.55u – Aankomst te Cap-Gris-Nez

23.15u – Franse schoonheid dient onder TV belangstelling, Etienne paarden beefsteak op.

23.20u – Etienne zondert zich af op z’n hotelkamer , gesteund door Jan’s vrome gebeden .

23.30u – Danny en Antoon verkennen het strand en de wind

V R I J D A G 01 Augustus 1975 :

00.25u – Jef Popelier komt uitgeput aangelopen in ons hotel : BOOT VOOR DE KUST !!! Maar daar zijn er zoveel hé Jef !!

00.35u – Journalisten drinken PERNOD’S om moed in te pompen voor hun zeetocht met de begeleidingsboot CONDA VANESSA .

00.40u – Etienne scheert de laatste stoppels van z’n kin, om irritatie op de schouder te vermijden . Had dit ervaren op z’n trainingen in zee (door het zoutwater)

01.00u – Veel interviews op strand maar geen bootje van de Engelse loods te zien .

01.30u – Moed begint in onze (natte) schoenen te zinken : geen nieuws v/d loods

01.35u – Boot van “pilot” READ vaart weg na lichtsignaal (overeengekomen teken als landen op het strand onmogelijk was). Géén vuurpijl zoals oorspronkelijk was gedacht . (Light-signal !!) GODVERD………

01.40u – Iedereen zoekt met de moed der wanhoop een weg tussen de rotsen op het strand van C-G-N naar het hotel. Perslui met bus naar BOULOGNE waar de Conda-Vanessa wacht. Roger zal proberen in contact te komen met schipper READ.

02.15u – Etienne gaat slapen. Moreel : goed ! Danny en J-M. houden de wacht in het hotel bij de telefoon. Verwachten een oproep van Roger

03.20u – Telefoonoproep !! Conda-Vanessa had contact met READ. Weer te slecht en poging 24 uren uitgesteld .

03.25u – Op onze hotelkamer laatste overleg van de situatie . Besluiten Etienne rustig en kalm te houden. Komen tot het besluit dat dokter Jan hiervoor “de” figuur is.Hij zal Etienne op de ganse onderneming geen meter alleen laten .!!

03.45u – Met nieuwe moed heerlijke nacht tegemoet met “zenuwpees” Danny , “bezorgde” Antoon en “babbelzieke” Jean-Marie . Laatstgenoemde zal zoveel praat niet meer hebben, eenmaal aan boord van de Accord. Hij zal de ganse zwemtijd (16h32) ziek op de visnetten van de vissersboot van READ liggen, en overgeven .!!!

08.00u – Danny verpest de kamer met stinkende franse sigaret. Toon geniet van langzaam wakker worden .Slecht weer geweest tijdens de nacht. Hoorden de wind fluiten in de elektrische draden . READ had dus toch gelijk !!!! Antoon besluit dat de goden ons niet gunstig gezind zijn en wil Jan offeren .

09.00u – Telefoon uit Belgie van Etienne’s vrouw Huguette. Informeren haar de toestand.

10.30u – Etienne wakker : zeer goede nacht gehad en moreel 110%

10.45u – Verkenning van strand door Toon. Weer niet te gunstig. 3 a 4 beaufort !! Jan zal dan toch moeten geofferd worden .

11.00u – Wandeling langs de “cliffs” tot aan het radarstation van de Franse marine. Schaarse informatie van de “gamellefretters” – Ze verwachten 5 beaufort !! Oei, oei !!

11.30u – Gesprek met lokale oude visser die beweerde dat het een “vent du soleil” was en s avonds ging slapen zoals een zeemeermin . Etienne heeft nog steeds veel moed : WIJ NIET !!!

12.00u – Etienne doet stretch oefeningen op het strand – Jan bij Etienne heeft behoefte aan wat eenzaamheid en wandelt alleen . – Danny en z’n staff bespreken in zenuwachtige toestand hun uitvoeringsplan . Jan komt terug met een violet bloemetje tussen de lippen . Zal dit stukje natuur gedurende 90 uren zachtjes met de tong van de ene naar de andere mondhoek verschuiven . Werd er enkel uitgehaald om een beetje te “hubbelen”.

13.00u – Terugkomst in hotel – Wachten op telefoon uit Boulogne van Roger . Hij zou weer realistische plannen hebben .

13.10u – Tel. van Roger uit Boulogne . Besluiten READ te helpen voor een ontscheping op het strand met een “zodiac” i.p.v. z’n logge houten roeiboot. Roger neemt zeemans besluit en zal in de namiddag persoonlijk een landingstest op het strand maken . En dit ondanks een zware zee. Koene initiatiefname van hem.

13.30u – Aan tafel eet Etienne bijna z’n bord op. Wil geen frieten eten. Enkel steak/ brood. Toon de wijnkenner wil absoluut witte wijn bij zij vlees. J-M krijgt van iedereen op z’n kop, omdat hij “per sé” een ander voorgerecht wil. Resultaat: de “paté” blijft staan. – Danny eet een grote tong, een taartje als nagerecht, waarbij J-M zich verkneukelt dat de vissen en meeuwen het 12 uur later ook zullen proeven (Wat een misrekening !! )

16.00u – Iedereen naar het strand gaan kijken, waar Roger een heruitgave van de landing Nomandie ging uitvoeren. Zou met een Zodiac op het strand landen, om ons bij deechte start van Etienne, de mensen en materiaal oppikken.

16.30u – Nog géén Vanessa in zicht. Danny kijkt met verrekijker naar strand en water. Ziet er vele boeien, maar géén boten .

16.35u –  Vanessa in zicht !! Ligt zeer ver van de kust op anker.

16.50u –  Roger komt met de Zodiac als een volwaardige James Bond, tussen de rotsen het strand opgevaren, en besluit : Landing ’s nachts mogelijk. Alleen de juiste plaats kiezen tussen de rotsen op het strand. We zullen die aanduiden met lichtsignalen gedurende de nacht.

16.55u –  Roger kiest terug de volle zee . Dit ganse gebeuren wordt gadegeslagen door een onkende man in short, die vermoedelijk in geen jaren z’n schoenen heeft gezien.

17.30u –  Terugkomst in hotel . Etienne en Jan en J-M spelen kaart. Danny rust (op zijn manier door over en weer te rennen) – Toon geniet van franse pastis met vrienden .

19.30u –  Telefoon van READ . Danny en Toon beslissen, terwijl Etienne verder kaart speelt, ondanks negatieve raad van READ toch te laten doorgaan . Afspraak op het strand

om 03.30u – READ niet optimist !! Geeft slechts 50% voor een gelukte poging door de verwachte ruwe zee (4 a 5 Beaufort !!) Etienne tevreden met genomen besluit.

20.00u – Telefoon van Roger . Wij verwittigen dat alles doorgaat. Verwittigen READ omtrent de medewerking van de Vanessa (Zodiac) : O.K. !!

20.30u – Aan tafel in hotel – Iedereen eet goed. Pers komt met taxi’s van Boulogne .

22.00u – Roger , Julien Vander Marliere en J-M begeven zich naar het Franse radarstation. Erg vriendelijk ontvangst door jonge militairen, met een vrouwelijk assistente . Dank zij nuttige raadgevingen van wie anders dan Roger, nemen zij radiocontact met de Vanessa. Roger vind het jammer dat hij géén schroevendraaien bij zich heeft om een gedeelte van de radar die defect is, te herstellen. Hun weersvooruitzichten: 1m50 Golfslag en windkracht 5 !!!

22.30u – Danny en Roger verkennen het strand bij nacht . “Vent du soleil” was inderdaad gaan slapen. De oude visser had gelijk !!! Roger vind het zoals op Tahiti !!

23.00u – Etienne slaapt als een roos !! De rest van de groep bereid zich voor op de start. Hoteluitbaters ook geestdriftig . Zullen meekomen naar de start om te supporteren .

Z A T E R D A G 02 Augustus 1975 : 

01.00u – Alles begint terug van beginpunt : nazicht materiaal, warm water in thermossen, vlees uit frigo van hotel.

01.30u – Enkele supporters gaan reeds naar het strand . Etienne terug wat gaan rusten in z’n hotelkamer, met wie anders dan Jan.

02.30u – Danny wekt Etienne die zich goed velt en zich scheert.

02.45u – Ganse ploeg, met de meegekomen supporters trekt zich terug op het strand. Massavolk – De 2 boten “Vanessa” en “Accord” goed zichtbaar met dekverlichting. Alle materiaal naar waterlijn gebracht onder de schijn van handlampen (“pillichten”). Etienne blijft in de auto die tot aan het strand is gereden .

03.00u – Zodiac van aan de Vanessa, feilloos op het strand aangevaren . Laad volgens plan, Jan en J-M op, samen met enkele tassen, Verdwijnen in de nacht richting Vanessa.

03.05u – Danny gaat z’n broer ophalen uit de wachtende auto . Laatste raadgevingen .

03.15u – Danny begint Etienne in te vetten met lanoline, (vet uit het vacht van een schaap) die met zenuwachtige stem en onder de schijnwerpers van de BRT en blitz lampen van de vele fotografen , een interview van Hugo SIMONS ondergaat .

03.30u – Supporters en persmensen wuiven Etienne tot weerziens in Engeland. Etienne wuift enkele malen naar de massa, en stapt in zee de duistere nacht in . Branding tamelijk hevig – Danny reinigt z’n vette handen van de lanoline af, aan het zand, en springt als laatste in de Zodiac, waar Antoon met zaklamp klaar zit om de zwemmer/Etienne in de gaten te houden tijdens de korte escorte naar de boot van READ.

03.50u – Etienne zwemt langs de boot van READ – Danny en Toon laden de meegenomen tassen, vlug alles over op de “Accord” (boot van READ) – J-Marie is reeds rotziek . Hij weet niet meer dat wij aan boord zijn geklommen . – Dokter Jan voelt zich niet al te best, doch blijft moedig.

04.30u – BRT en Roger komen langszij met de Zodiac, om te filmen .

05.00u – Eerste eten – Water nu nog 16° – Lucht 17° – Etienne doet 40 slagen met 36” – Perfect

06.00u – 5 mijlen weg van C.G.N. volgens de Dover Coast Guard

07.00u – 7 mijlen van C.G.N. volgens positiebepaling op “radar” en “decca”. Jan vangt intussen makrelen tussen z’n ziekteperiodes is. – Jean Marie steeds KO !!!

07.50u – Fantastische mededeling van schipper READ : 9 mijlen (halfweg) in 04h15 !!! Mededeling van Etienne, die zegt last te hebben van de mazoutgeur van de boot. READ zegt “onmogelijk” Uitlaat zit boven het dak . Etienne zegt maagongemakken te hebben van ingeslokt zeewater !! ( Begin van zeeziekte ??? )

08.00u – Etienne krijgt een pilletje tegen zeeziekte via een worstje.

08.05u – Oproep van de Vanessa die in Dover is binnengelopen . Wensen Etienne veel moed . Ons ook !! – Zal om 10.00u via de radio ons oproepen .

08.10u – White Cliff’s of Dover in zicht !! Lucht 17° – Water 17° – Etienne 40 slagen per 37” !!!

08.30u – Etienne deelt mede zich inwendig wat beter te voelen . Wij ook – Matroos LALA vangt massa makrelen langs de kant van de zwemmer voor wat afleiding .

08.35u – Lanoline vet reeds grotendeels verdwenen. Lost op en laat melkachtige sliert achter de zwemmer. Zwembril bedampt niet. !!

08.50u – Etienne klaagt over schouderpijnen en koude. De “raad” beslist om geen medicatie voor de schouderpijnen toe te dienen.

09.30u – Stellen vast dat : a) armslag regelmatig blijft b) voorarm minder hoog uit het water komt c) z’n rythme verminderd als Danny via megafoon iets toeroepen .

09.45u – Moeilijke periode : 40 slagen per 39 seconden.

10.00u – Oproep van de Vanessa uit Dover – Vragen informatie – Nieuwe oproep om 12h00 voorzien . Etienne weigert te eten .

10.10u – Etienne klaagt over zeer erge pijn in de schouders. Pijn verkruipt via schouderbladen naar de rug. Oorzaak te zoeken in uitermate grote temperatuurverschillen in hetwater, door het roerwater van de vele tankschepen die we moeten doorkruisen . Raden Etienne aan wat “ op relentie” te zwemmen .

11.00u – READ deelt mede dat praktisch géén vooruitgang meer vast te stellen is. Wij stellen 40 slagen per 40 seconden vast. Stellen bij onszelf vertwijfeling vast. Toon en Danny besluiten met de “smile” naar Etienne te kijken, daar wij vaststellen dat hij onze uitdrukking op het gezicht afleest. Trachten hem wijs te maken dat hij opnieuw z’n eerste rythme moet pogen terug te vinden . Danny overtuigd hem om het voedsel MOET” binnenspelen , om verbruikte energie te compenseren .

12.15u – READ : in de laatste 2 uren géén positieverbetering !!! Zullen indien géén verbetering niet tijdig punt van de SOUTH GOODWIN bereiken, om via de opkomende stroming aldaar, de omgeving van Dover te bereiken. Danny hopeloos, doch durft het niet tetonen aan z’n gezelschap en is aan het einde van zijn “latijn” – Antoon ook hopeloos. Hij stelt veel verwachtingen in het opgenomen voedsel. We verdubbelen de dosis Sustagen” (kindervoeding) zonder de weet van Etienne. We geraken in de greep van de paniek. !!!!!!!!

12.30u – Dienen opnieuw eten toe met 2 pijnstillers (bruistablet) voor erger wordende schouder pijnen . Danny vangt ook makrelen om Etienne te verstrooien (reuzevangsten). Wij menen reeds de “ kabienen “ op de Engelse kust te zien . (Later bleken het grote appartementsblokken te zijn !!! )

13.30u – Etienne bijt enorm op de tanden onder de aanmoedigingen van één van zenuwen opgevreten Danny . Antoon bijt ook op de tanden om de situatie nuchter te blijven. Jan kent z’n hoogtes en laagtes van zeeziekte – Jean Marie houdt het echter bij laagtepunten van zeeziekte, en blijft in het muffe ruim van de “Accord” met het hoofd op tafel en een plastiek zak op de schoot.

14.00u Slag verbetert 40 per 38 seconden . Zijn echter slechts 1,5 zeemijl gevorderd in 2 uren en driften af van Dover in westelijke richting . In onze gedachten verhoogt de vrees voor opgave. Steeds ruwer wordende zee : thans 4 Beaufort !!!

14.15u – Danny besluit de “Vanessa” zelf op te roepen om hen dringend te verzoeken uit te varen en Etienne ook te komen aanmoedigen . OK !!

14.30u – Radiogesprek tussen Danny en sportreporter Hugo SIMONS omtrent huidige situatie.

14.45u – Lichte verbetering : krachtiger armslag en Etienne eet weer.

15.20u –  Vanessa komt langszij met aanmoedigingen, die Etienne schijnbaar op prijs stelt. Zou het toch nog lukken ?? Mengeling van gevoelens van grenzeloze twijfel en hoop .

15.30u – READ bekijkt situatie en stelt vast na herhaalt kaartmeten, dat er een kans bestaat om de zwemmer aan land te zetten . Echter veel westelijker dan gepland : strand van SANGATE BEACH (13 km van Dover). Hij vraagt aan Danny of Etienne nog 3 uur zal kunnen zwemmen ? Danny wanhopig. Zet echter een grote mond op en overtuigd READ dat de slechte periode overwonnen is, en er een goede cadans te verwachten is van de zwemslagen . Antoon verliest z’n chronometer bij zijn op de knieen uitgevoerde aanmoedigingen. De makrelen zullen nu ook weten hoelaat het is .

17.00u – Danny en Antoon weten niet meer wat uitgedacht om Etienne aan te moedigen . Ze raken verstrikt in hun goed bedoelde leugens omtrent de positie. Boot en zwemmer drijven sinds enkele uren verder westwaarts in paralele afstand van de kust. Danny en Antoon verviervoudigen portie “sustagen” welke Etienne verplichten te drinken. Krijgen steeds half-lege fles terug. Lasten van maag (zeeziekte) en schouder zijn draagbaar. Armen worden zwaarder . Danny sleurt Bert READ en LALA over de zijde, duwt hem de megafoon in de handen laat enkele aanmoedigingen roepen . En blijkt later zeer stimulerend te zijn geweest voor Etienne.

17.30u – BRT en RADIO en journalisten komen langszij met Zodiac om te filmen . Danny roept via de radio naar Vanessa, dat géén enkele journalist iets mag roepen naar Etienne, daar hij stopt met zwemmen als hij aangeroepen zou worden . Wij besluiten ook niet meer te roepen, maar via tekens hem te informeren .

18.30u – Wij zien supporters op strand paraleel met onze boot meegaan . J-Marie wordt door Danny ook recht gesleurd en “moet” ook Etienne aanmoedigen . Danny wordt bijna gek van vertwijfeling en ongeloof in de huidige situaties. Etienne vraagt om de 15 minuten hoe ver het nog is.

18.55u – Danny kan niet meer en laat zich totaal uitgeput op een visnet op dek vallen . Jan komt hem troosten op de hem eigen manier. Toffe gast. Even tof als z’n bloemetje die hij nog steeds in de mond heeft sinds aankomst op C.G.N.

19.15u – Naderen zeer langzaam de Engelse kust. READ en LALA geloven er zelf weer in, en delen mede “ dat van opgeven geen sprake meer is” Zij delen loconisch mede dat de laatste 2 uren zwemmen géén enkele zwemmer aan boord wordt genomen die wil opgeven . ( Deze uitspraak gaf mij VEEL moed !!!) – Sterker wordende wind : 5 !!!! Dover Coast Guard geeft nogmaals juiste positie door aan de scheepvaart op het Kanaal. (De gesprekken worden afgeluisterd via de bootradio door Etienne z’n schoonbroer Marcel , die aan het vissen is in de Ierse Zee, en de aankomst van Etienne zo “live” kon meemaken )

19.30u – Varen langzaam langs een boei op enkele honderden meters van de kust. Stellen vast dat er veel minder stroming is, door de bescherming van de rots van Dungeness die een baai maakt met het strand van Sandgate . We zien volk op het strand met spandoek . Etienne zwemt uiterst moeilijk , tast zeer diep in krachtenreserves. Tilt zijn armen als lood uit het water. 40 slagen per 40”. Hij klaagt van onuitstaanbare koude !!!! Hij vraagt om een “boterkoek” mee te nemen naar het strand. Nog alleen vocaal contact met z’n broer Danny, die er weer bovenop komt en zelf ook laatste reserves aanspreekt om Etienne te stimuleren.

19.40u – Horen de aanmoedigingen vanop het strand. Supporters en familie hebben ook een calvarietocht beleeft. Etienne kijkt met een wazige blik afwisselend naar Danny en Toon . Richt moeizaam z’n hoofd recht op, om de kust te peilen. Zodiac zet de journalisten af op het strand.

19.45u – “Accord” maakt roeibootje los voor de begeleiding van een “observer” van de Channel Swimming Association om de laatste honderden meters te controleren. Met de laatste krachten worden door het “team” aanmoedigingen geuit. Alles wordt in het bootje geladen wat Etienne nodig heeft voor na zijn aankomst. (Kamerjas – pantoffels en ……….boterkoek !!) Danny weer zoals tijdens de eerste uren : pakje zenuwen Jean-Marie ruikt land en kruipt in het roeibootje om de finale te beleven .

19.50u – Etienne” dreigt in laatste honderden meters op palen van het strand van SANDGATE te zwemmen Danny wipt bijna overboord van paniek.

** ENGLAND HERE WE ARE **

20.02u – Etienne voelt Britse keiengrond onder de voeten, en stapt moeizaam na enige stabiliteitsproblemen (wegrollende keien vanonder z’n voeten) langzaam uit het water op het strand van SANDGATE !!!!!! LALA is de eerste om hem te feliciteren ( hij had hiervoor zijn beste trui en lange laarzen aangetrokken )

Allen, familie, supporters, journalisten, wenen van geluk.

Voor Danny, Antoon, Jan, en Jean-Marie gaat de hemel open .!!

VOOR ETIENNE SCHIJNT VAN NU AF EEN ANDERE ZON !!!!!

F A N T A S T I S C H !!!!!!!!!!

Dit bericht heeft één reactie

Reacties zijn gesloten.